Innkalling til årsmøte i Epona Rideklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Epona Rideklubb.

Årsmøtet avholdes mandag den 14. mars, kl. 18.30 på klubbrommet til Epona Rideklubb.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 29.02.16 til rakel_p@msn.com

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet. Saksliste sendes medlemmene i epost, og gjøres tilgjengelig på tavlen på klubbrommet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.
Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Epona Rideklubb

Reklamer