Årsmøteil årsmøte

Til medlemmene i Epona rideklubb

Innkalling til årsmøte i Epona rideklubb

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Epona rideklubb.

Årsmøtet avholdes mandag den 20. mars kl. 18.30, på klubbrommet i stallen, adresse: Unnelandsvegen 233.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 06. mars til rakelpaulsen@outlook.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet via epost.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Referat fra medlemsmøtet

Takk til dere som stilte på Epona rideklubb sitt medlemsmøte.

Vedlagt finner dere referat/oppsummering fra medlemsmøtet. Ettersom mange ikke hadde anledning til å stille, håper vi at alle tar seg tid til å lese igjennom referatet. Viktig informasjon om veien videre for Epona rideklubb. Det vil også bli informasjon på årsmøtet, og da også anledning til å møte opp og vise sitt engasjement og interesse for klubben. Innkalling kommer.

referat-medlemsmote-epona-rideklubb-09-02-17

Minner om medlemsmøte

Sted for medlemsmøte: 2. etg. i barnehagen (rett oppe i svingen). Tidspunkt: torsdag 9. februar kl. 18.30. Parkeringen utenfor barnehagen er opptatt, så foreløpig er det parkering hos Epona. Vi undersøker om det er flere muligheter for parkering. Vel møtt. Trykk gjerne «skal» på arrangementet på Facebook dersom du kan komme. https://www.facebook.com/events/140324356472732/?ti=icl

Innkalling medlemsmøte i Epona Rideklubb

Tidspunkt: torsdag 9. februar kl. 18.30
Sted: blir annonsert snart

Epona Rideklubb kaller inn til medlemsmøte torsdag 9. februar kl. 18.30. Medlemmer, foreldre, foresatte og andre interesserte er velkommen. Vi ønsker å informere om Epona Rideklubb sin drift og sine fremtidsplaner. Vi er godt i gang med arbeidet med å få opp en ridehall slik at vi kan ri og drive med hest innendørs. Vi har arbeidet lenge med dette prosjektet og er nå nærmere enn noensinne. Grunnarbeidet er kommet i gang og det meste av papirarbeidet er ferdig og godkjent. På dette møtet ønsker vi å informere om prosessen videre, og om hvilken hjelp vi trenger for å nå målet om å bli en sterkere klubb som kan øke aktivitetsnivået slik at vi kan tilby et mer allsidig tilbud. Vi vil blant annet informere om aktuelle arbeidsgrupper vi ser for oss å opprette, og hva medlemmer og andre kan bidra med. Vi håper å se flest mulig på møtet, og gleder oss til den spennende perioden vi nå kommer inn i. Vel møtt.

Med vennlig hilsen styret i Epona Rideklubb

Epost Epona Rideklubb: eponarideklubb@hotmail.com

Epona rideklubb er svært takknemlig for å motta ekstra tilskudd fra Bergen Kommune på summen 900 000,-. Midlene gis som støtte til planlegging, prosjektering og bygging av ridehall, luftegårder/liten ridebane og atkomstvei. Dette er midler som er viktig for at vi skal klare å gjennomføre prosjektet. Vi gleder oss alle til å kunne ri innendørs og ha mulighet til å utvide vårt tilbud slik at flere kan få glede av vårt fine miljø i stallen. Gratulerer også til Alvøen rideklubb og Åsane rideklubb med flotte gaver.

Med dette ønsker vi alle en god jul og et godt nytt år.

Startliste debutant

Debutant:
Pulje 1, 11:00
Brita- Silver
Lise-Pinto
Sofie- Edvin

Pulje 2, ca. 11:30
Liva- Edvin
Ida- Silver
Hannah- Babylon
Premieutdeling

RLD1:
Pulje 1, ca. 12:15
Elise-Tom
Alexander- Caramella
Ingrid- Edvin
Malene- Babylon
Julia- Silver
Cathrine- Pinto

Pulje 2, ca. 12:45
Malin- Caramella
Sigrun- Babylon
Hilde- Edvin
Oline- Felicia

Pulje 3, ca. 13:15
Silje- Edvin
Lena- Felicia
Heidi Marie- Babylon
Emma- Caramella
Premieutdeling